TEL: (84) 24.37368656

FAX: (84) 24.37368655

MAIL: haidt@thanglongchem.com

Tiếng Việt (Vietnamese)
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Accofloc A-95

Price: Contact

-           Xuất xứ: Symec – Nhật Bản

-           Là chất trợ lắng polyacrylamide có tính anion, có phân tử lượng cao tác động một cách hữu hiệu như là phụ gia kết bong hay tác nhân tác động trên bùn trong những quy trình phân tách chất rắn ra khỏi chất lỏng trong bùn nhão.Related Products